אביזרים ומערכות

אביזרים ומערכות לשערים: מנועים המותאמים לפי גודל השער וכמות עבודתו

אופציות שונות לפתיחה: שלטים ומקלטים , שלטים מוצפנים, פתיחות סלולריות עם שליטה ובקרה מלאה מהאפליקציה בנייד, פסי עצירה עם הרכב, לחצנים קודנים ועוד

אביזרי בטיחות עיניות בטיחות בגבהים שונים, לד אזהרה מהבהב בעבודה ספי רגישות למניעת לחיצה והילכדות.